Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2019

Elric-Wolfe
18:49
4985 48b0 500
Reposted fromsilv silv
Elric-Wolfe
18:47
9593 284b 500
Reposted fromsilv silv
Elric-Wolfe
18:47
9628 c261
Reposted fromsilv silv
Elric-Wolfe
18:47
0528 8481 500
Reposted fromsilv silv
Elric-Wolfe
18:47
0532 801f 500
Reposted fromsilv silv
Elric-Wolfe
18:47
0533 722b 500
Reposted fromsilv silv
Elric-Wolfe
18:47
0534 a822 500
Reposted fromsilv silv
Elric-Wolfe
18:46
8544 9248 500
Ostatnio mój wolny czas poświęciłam na zwiedzanie rezerwatów. Osobiście wkurzyłam się na to jak bardzo ludzie nie szanują takich miejsc. Wzięłam więc worek i zaczęłam sprzątać. Nie prosiłam o pomoc, ale praktycznie wszyscy śmiali się. Reszta udawała że nie widzi. Coś jak z sprzątaniem duszy. Każdy niby wspiera, kibicuje. Ale ludzie i tak będą się śmiać że pochylasz się nad brudami.  Czystej i poukładanej duszy wam życzę 
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Elric-Wolfe
18:45
9886 d8e8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Elric-Wolfe
18:45
9885 0c5d 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Elric-Wolfe
18:44
1449 d319
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Elric-Wolfe
18:44
8786 8acd 500
Reposted fromdzony dzony vialisekhipisek lisekhipisek
Elric-Wolfe
18:43
2771 e0c8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Elric-Wolfe
18:37
5652 cce8 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaCannonball Cannonball
Elric-Wolfe
18:36
4905 20d4 500
Reposted fromgrobson grobson viaLunarDeLuna LunarDeLuna
Elric-Wolfe
18:35
Reposted fromFlau Flau viakelu kelu
Elric-Wolfe
18:34
Reposted fromFlau Flau

July 14 2018

Elric-Wolfe
17:08
7095 7d9a
Reposted from4777727772 4777727772 viamental-cat mental-cat
17:08
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Elric-Wolfe
17:06
8549 5d6a 500
Reposted fromzciach zciach viamental-cat mental-cat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...